Det sociale er en stor del af instruktionen

ARKs logo som også er link til forsiden

Kajakkursus i turkajak

Hvis du ikke har roet tur- eller kapkajak før skal du på et instruktionskursus. På kurset vil klubbens instruktører undervise dig i de grundlæggende teknikker og sikkerhedsbestemmelser. Instruktionskurset, som starter typisk sidst i april eller først i maj, består af cirka 10 gange, hvor vi ror en tur i havnen krydret med diverse øvelser.

Til sidst i kurset er der en lille prøve som, hvis du består, frigiver dig i turkajak. Når du er blevet frigivet i kajak kan du altid tage ned i klubben og ro en tur i en af klubbens kajakker. NB. Klubben har ingen havkajakker.

Læs mere om vores kajakker

Det sociale er en vigtig del af ARK og derfor også en vigtig del af instruktionen, så sæt god tid af til kagespisning, grillaftener og fest.

Hvis du allerede er frigivet tur- eller kapkajak fra en anden klub, behøver du ikke at blive instrueret, men skal blot kontakte kajakchef@arok.dk med henblik på at blive overført.

Er du interesseret i at blive medlem

Udfyld vores optagelsesansøgning, hvis du er nybegynder og vil på instruktionshold i turkajak.

Udfyld optagelsesansøgning

Optagelsesforløb

I foråret afholder vi informationsmøder for nye medlemmer. Hvis du ønsker at blive optaget på et begynder kursus, hvad enten det er i inrigger eller kajak, er det en god ide at komme til et af møderne. Her bliver du præsenteret for klubben, får en rundvisning og hører hvordan instruktionsforløbet foregår. Du kan se datoer for informationsmøderne under fanen optagelse og på klubbens facebookside, når de er planlagt. Kort tid efter møderne er der deadline for indlevering af optagelsesansøgninger. Når deadline er passeret gennemgår vi ansøgningerne og giver besked omkring optag.

Se vores kontingentsatser her